0

Chứng chỉ diệt mối

  • Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ an phúc được đào tạo chứng chỉ hành nghề phòng chống mối các công trình xây dựng, Chống mối công trình, diệt mối sinh học 

     
    KHóa đào tạo kiển thức phogf chống mối
096 44 00 333