0

Thuốc diệt và phòng chống mối Agenda 25EC

THUỐC PHÒNG MỐI AGENDA
• Phòng chống mối cho công trình xây dựng:
- Hoạt chất chính: Fipronil.
- Thuốc được pha với nước thành dung dịch khi sử dụng.
- Khi xử lý phòng mối cho công lớn cần có thiết kế chi tiết, để việc xử lý mối được tiến hành đồng bộ, liên tục và hoàn chỉnh cho toàn công trình thì việc phòng mối bảo vệ công trình mới đạt hiệu quả cao.
- Việc tiến hành chống mối cần có kỹ thuật viên được đào tạo, tuân theo các quy trình, quy phạm của Nhà nước và Bộ Xây dựng

 • Thuốc: Agenda 25EC
  Giá: Liên hệ

  THUỐC PHÒNG MỐI AGENDA
  • Phòng chống mối cho công trình xây dựng:
  - Hoạt chất chính: Fipronil.
  - Thuốc được pha với nước thành dung dịch khi sử dụng.
  - Khi xử lý phòng mối cho công lớn cần có thiết kế chi tiết, để việc xử lý mối được tiến hành đồng bộ, liên tục và hoàn chỉnh cho toàn công trình thì việc phòng mối bảo vệ công trình mới đạt hiệu quả cao.
  - Việc tiến hành chống mối cần có kỹ thuật viên được đào tạo, tuân theo các quy trình, quy phạm của Nhà nước và Bộ Xây dựng.

   
  Hotline: 096 44 00 333
  ĐT : 04 22462620
  Email :nam0730@gmail.com

096 44 00 333